> Privacy Rijngouwe

Privacy Rijngouwe

Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover leest u op de pagina cookies.

Leren en Werken RijnGouwe

  • Wie zijn wij?
  • Welke persoonsgegevens bewaren wij?
  • Wat doen we met uw persoonsgegevens?
  • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
  • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  • Contact met Leren en Werken over privacy of uw persoonsgegevens.
  • Recht op inzage, correctie, vergetelheid, en data-portabiliteit.

Wie zijn wij?

Het Programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Leren en Werken RijnGouwe is het  regionale samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV) in de arbeidsmarktregio’s Holland Rijnland en Midden-Holland. Hieronder vallen de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,Teylingen, Waddinxveen en Zoeterwoude. Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Als u met Leren en Werken te maken heeft, dan geeft u uw persoonsgegevens aan ons door.

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens namelijk:

Naam en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Woonplaats

Daarnaast bewaren we soms nog enkele notities van het contact dat we met u hebben. Ook kan het zijn dat we u vragen om uw curriculum vitae (cv). Wij vragen altijd om uw toestemming om uw persoonsgegevens te delen met derden.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren en adviseren over scholings-, leerwerktrajecten en bij loopbaanvragen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Uw gegevens worden niet zonder toestemming van u met derden gedeeld. We beveiligen onze systemen goed en zorgen dat deze altijd up-to-date zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens tot het einde van het lopende kalenderjaar, of totdat u aangeeft uw persoonsgegevens te willen verwijderen. Een verwijderingsverzoek kunt u mailen naar rijngouwe@lerenenwerken.nl.

Soms is er sprake van een lopend contact met Leren en Werken dat over de jaarwisseling heen gaat. Dan bewaren we uw gegevens en verwijderen we deze aan het einde van het dan lopende kalenderjaar.

Contact met Leren en Werken over privacy of uw persoonsgegevens

Wilt u contact opnemen met Leren en Werken over uw privacy of uw persoonsgegevens? Dan kunt u e-mailen naar rijngouwe@lerenenwerken.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat uw vraag of opmerking is.

Heeft u een klacht over uw privacy? Dan kun u ons ook mailen via rijngouwe@lerenenwerken.nl of u kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link). 

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien u aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kunt u ook mailen naar rijngouwe@lerenenwerken.nl.