> Moeilijk vervulbare vacatures

Moeilijk vervulbare vacatures

UWV laat zien voor welke beroepen het in grote delen van Nederland lastig is geschikt personeel te vinden. Deze beroepen bieden goede kans op werk voor mensen met de juiste kwalificaties. 

UWV heeft bijna 140 beroepen met moeilijk vervulbare vacatures in beeld gebracht. Veel van deze beroepen komen uit richtingen waar werkgevers al langere tijd moeite hebben om personeel te vinden:

  • techniek
  • ICT
  • zorg
  • en het onderwijs

Ook zijn er nieuwe of minder bekende beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Lees hier meer of bekijk het volledige rapport.